เส้นทาง - the course

ว่ายน้ำ - 750 เมตร

จักรยาน - 
9.0 กม.
 • ความชันเฉลี่ย: 4.1%
 • ความสูงจากระดับน้ำทะเล: 326 - 730 เมตร
 • ระยะไต่: 404 เมตร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม: strava แผนที่กูเกิ้ล

วิ่ง -
 4.0 กม.
 • ความชันเฉลี่ย: 6.0%
 • ความสูงจากระดับน้ำทะเล: 697 - 939 เมตร
 • ระยะไต่: 242 เมตร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม: strava แผนที่กูเกิ้ล

Swim - 750m

Bike - 
9.0km
 • avg. grade: 4.1%
 • lowest/highest elev.: 326m - 730m
 • elev. difference: 404m
 • climb category: 2
 • more info: strava gmap-pedometer

Run - 4.0km
 • avg. grade: 6.0%
 • lowest/highest elev.: 697m - 939m
 • elev. difference: 242m
 • climb category: 3
 • more info: strava gmap-pedometer
ą
Natee Tongsiri,
18 Jul 2013, 06:20