ดอยสุเทพไตรกีฬา doi suthep triathlon 2013


วันแข่งขัน: 11 สิงหาคม 2556

ผลการแข่งขัน: ไตรกีฬาและทวิกีฬา

สถานที่แข่งขัน: สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ทางหลวงหมายเลข 1004 ถ.ศรีวิชัย (เส้นทางขึ้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ)

ระยะการแข่งขัน:
 • ไตรกีฬา ระยะ sprint distance ว่ายน้ำ 750 ม. จักรยาน 9 กม. และ วิ่ง 4 กม.
 • ทวิกีฬา วิ่ง 3 กม. จักรยาน 9 กม. และ วิ่ง 4 กม.
 • รายละเอียดเส้นทาง
 ค่าสมัคร: 
 • บุคคลทั่วไป - ไตรกีฬา 500 บาท ทวิกีฬา 400 บาท
 • นักเรียน นศ. - ไตรกีฬา 300 บาท ทวิกีฬา 200 บาท
การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน:
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556
 • ไตรกีฬา รับจำนวน 50 ท่าน
 • ทวิกีฬา รับจำนวน 50 ท่าน
 • กรอกแบบฟอร์มการสมัคร on-line
 • ธนาคารกสิกรไทย 511-2-12515-0 นายอำนาจ เจริญประสพสุข หรือ ทาง paypal
 • ไม่รับสมัครในวันแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเสื้อ t-shirt (เฉพาะผู้ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556) ขวดน้ำดื่ม และผลไม้  
กำหนดการแข่งขัน: 
 • 06:00 - จุดจอดจักรยานเปิด สระว่ายน้ำเปิด
 • 06:45 - จุดจอดจักรยานปิด นักกีฬาขึ้นจากสระ
 • 06:45 - แจ้งรายระเอียดการแข่งขันแก่นักกีฬา
 • 07:00 - ปล่อยตัวนักไตรกีฬาคนแรก ปล่อยตัวนักทวิกีฬา
ติดต่อ: 
 • ทรศัพท์ 089 755 7855
 • อีเมล natee@chiangmaitriathlon.com
หมายเหตุ:
 • ผู้เข้าแข่งขันทวิกีฬา ต้องใช้รองเท้าวิ่ง 2 คู่ ยกเว้นนักกีฬาที่ไม่ใช้รองเท้าปั่นจักรยานโดยเฉพาะ
 • การแข่งขันว่ายน้ำ ปล่อยตัวนักกีฬาทีละคน แต่ละคนห่างกัน 1 นาที โดยว่ายลู่ละ 100 เมตร แล้วเปลี่ยนไปว่ายลู่ถัดไปอีก 100 เมตร จนครบ 8 ลู่ ลู่สุดท้ายว่ายเพียง 50 เมตร แล้วขึ้นจากสระ

date: 11th august 2013

race results: results are here!

location: Rujirawongse swimming pool, Chiang Mai University and the road up Doi Suthep (no. 1004)

distance:
 • triathlon 750m swim, 9km bike, 4km run
 • duahtlon 3km Run9km bike, 4km run
 • course detail
registration fee:
 • age-group - triathlon THB 500, duathlon THB 400
 • students - triathlon THB 300, duathlon THB 200
race entry
 • register no later than 10th August 2013
 • 50 athletes for triathlon/50 athletes for duathlon
 • please provide your details in the on-line registration form
 • registration fee is payable to kasikorn bank a/c no. 511-2-12515-0 mr. amnad charoenprasopsuk
 • registration fee is also payable via paypal
 • NO RACE DAY REGISTRATION
 • includes official race t-shirt (register before 31st July only!), a water bottle, drinking water and a banana. :)
race schedule: 
 • 06:00 - transition area open, pool warm-up 
 • 06:45 - transition area closed
 • 06:45 - final briefing
 • 07:00 - first triathlete starts, duathlon starts
contact: 
 • mobile 089 755 7855
 • email natee@chiangmaitriathlon.com
important:
 • duathletes will need 2 pairs of running shoes unless cycling shoes are not used (due to the unique arrangement of the course, T1 and T2 are not at the same location!).
 • each triathletes will start swimming in a predefined order, at 1 minute interval between athlete
 • athletes will swim in what Pete called "snake swim".
 • this is how: always keep right, once you have completed 2 lengths (100m) in the first lane, duck under the lane rope to the second lane and swim up the right and swim back down on the right again. keep swimming and ducking to the next lane. In lane 8 just swim up to the far end and hey presto you have 750m! 
 • athletes exit at the opposite end from where they started. 
rent-a-bike:
 • exclusively for this event, SpiceRoads Cycle Tours is offering special discount on bicycle hire. they have very new and well maintained Trek Alpha 2 and Trek Domane 2 bikes in all sizes. 
 • THB 600 (or THB 800 with delivery) - for race day
 • THB 1500 (or THB 1700 with delivery) - for the 3 days camp